دوره چگونه کودکم تندرست بماند ؟

سر فصل های دوره

آشنایی با نوزاد سالم و موارد غیر طبیعی در نوزادان

علت تب و چگونگی کنترل آن

اقدامات اولیه در تشنج کودکان

پیشگیری از عوارض ضربه به سر

درمان های خانگی اسهال و شناخت موارد شدید

درمان های خانگی یبوست و آشنایی با موارد خطرناک

علل شایع استفراغ و کنترل آن

پیشگیری و درمان شپش

شناخت ضایعات پوستی شایع در کودکان

.

1,000,000 تومان